Zlatnik 20 coronae Franc Ios

Zlatnik 20 coronae Franc Ios (nominala 20 kruna) u optjecaju se prvi put pojavio 1892. godine kao numizmatika istovremeno s kovanicom nominale 10

Zlatnik 10 coronae Franc Ios, car Franjo Josip I

Lik cara Franje Josipa nalazi se na kovanici zlatnik 10 coronae Franc Ios (nominala 10 kruna). Prvo izdanje ove zlatne kovanice, numizmatike, u op

Zlatnik 20 coronae Franc Ios, car Franjo Josip I stariji

Pred kraj života austrijskoga cara Franje Josipa I, izdana je kovanica zlatnik 20 coronae Franc Ios (nominala 20 kruna) s carevim likom u poodmak

Zlatnik 10 coronae Franc Ios, stariji lik cara Franje Josipa

Zlatnik 10 coronae Franc Ios s likom austrijskoga cara Franje Josipa u starijoj dobi prvi put je izdan kao numizmatika 1908. godine s prigodnim re

Zlatnik 100 coronae Franc Ios, stariji lik cara Franje Josipa

Kovanica zlatnik 100 coronae Franc Ios ima najveću nominalu izraženu u krunama od svih zlatnih kovanica numizmatika izdanih u Austro-Ugarskoj Mo

Zlatnik 100 coronae Franc Ios, stariji, 60 godina vladavine

Premda je zlatnik 100 coronae Franc Ios posvećen proslavi 60. obljetnice vladavine cara Franje Josipa izdan samo jedne godine, 1908, on je jedan