Zlatnik 1000 kuna Marin Držić, Hrvatska

Zlatnik 1000 kuna Marin Držić, Hrvatska

Petstota obljetnica rođenja Marina Držića, slavnoga dubrovačkog dramatičara i liričara, obilježena je 2008. godine izdavanjem numizmatika zlatnik 1000 kuna Marin Držić.

Cijena: 2.238,14 kuna ili 296,73 eura

Ako u svome posjedu imate ovaj ili bilo koji drugi zlatnik kovan za potrebe hrvatskoga tržišta, te ga želite prodati, odnosno, ponuditi za otkup, kontaktirajte nas i zatražite ponudu. Otkup zlatnih kovanica obavljamo po najpovoljnijoj cijeni u našem središnjem uredu, no otkup je moguć i u drugim krajevima regije uz poseban dogovor. Putem interneta možemo obaviti preliminarnu procjenu numizmatičke vrijednosti zlatnika koja potom treba biti potvrđena izravnim uvidom u stanje kovanice. Ako se utvrdi da je zlatnik numizmatički vrijedan, možemo ga ponuditi na aukciju nekoj od vodećih inozemnih aukcijskih kuća.

Ukratko o motivu zlatnika

Marin Držić zacijelo je jedan od najslavnijih hrvatskih umjetničkih pojava. Svojim komedijama Dundo Maroje i Skup ostavio je neizbrisiv pečat na hrvatsko pisano stvaralaštvo.

Držić je potekao iz ugledne trgovačke obitelji koja je tijekom njegova života doživjela financijski slom. Rođen je 1508. godine u Dubrovniku. Prema raspoloživim podacima, 1541. godine studirao je kanonsko pravo na sveučilištu u toskanskome gradiću Sieni, gdje je kao student obavljao prorektorsku dužnost. Ipak, poznato je da Držić nikada nije završio studij, nego je svoj život nastavio kao pustolov i plebejac u Veneciji, Firenci, Beču i drugim krajevima regije. Umro je u Veneciji 1567. godine u 60. godini života, a pokopan je u venecijanskoj crkvi Svetog Ivana i Svetog Pavla.

Opis numizmatika zlatnik 1000 kuna Marin Držić

Avers (lice) numizmatika zlatnik 1000 kuna Marin Držić sadrži stilizirani Držićev lik okrenut u desni profil. U pozadini lika nalazi se panorama grada Dubrovnika sa zidinama tvrđave. Polukružno oko središnjeg motiva ispisan je tekst “MARIN DRŽIĆ 1508.-1567

U središtu reversa (naličja) kovanice zlatnik 1000 kuna Marin Držić nalazi se grb Dubrovačke republike s dvije grede. Lijevo i desno od grba postavljene su stilizirane glumačke maske okrenute jedna prema drugoj. Dubrovački grb i maske položene su na stilizirano more. Iznad dubrovačkog, utisnut je grb Republike Hrvatske, te godina 2008. godina koja označava godinu izdanja zlatnika. Pri dnu kovanice navedena je nominala “1000 kuna”, dok je polukružno iznad središnjeg motiva ispisan tekst “REPUBLIKA HRVATSKA”.

Autor dizajna zlatnika s likom Marina Držića hrvatski je medaljar Stjepan Divković. Zlatnik je pušten na tržište u rujnu 2008. godine, a proizveden je u Hrvatskom novčarskom zavodu u Zagrebu, u nakladi od 2000 primjeraka. Zlatnik je službeno izdanje Hrvatske narodne banke.

Obod zlatnika: gladak

Promjer zlatnika: 22 milimetara