Četverostruki dukat kralj Aleksandar i kraljica Marija

Starojugoslavenski kralj i kraljica nalaze se na kovanici četverostruki dukat kralj Aleksandar i kraljica Marija. Dukat je kovan u Kraljevini Jug

Jednostruki dukat kralj Aleksandar I

Kovanica jednostruki dukat kralj Aleksandar I sadrži lik kralja Jugoslavije koji je na tronu države južnoslavenskih zemalja bio od 1921. pa sve