Zlatnik 1 suverena konji, Bosna i Hercegovina

Serija prigodnih kovanica zlatnik 1 suverena konji s motivima rasnih konja kovana je za potrebe Bosne i Hercegovine u razdoblju od 1994. do 1998.

Zlatnik 10000 dinara Preserve Planet Earth

Zlatnik 10000 dinara Preserve Planet Earth dio je serije zlatnih kovanica s motivima iz životinjskoga svijeta koje su kovane za potrebe Bosne i H